Τα πακέτα μας

Βασικό πακέτο

 150/ για 1 έτος

Φιλοξενία 1 τιμοκαταλόγου ή φόρμας 

Qr-code σε ψηφιακή μορφή

Το πιο δημοφιλές

Premium Πακέτο

250/ για 1 έτος

Φιλοξενία 1 τιμοκαταλόγου ή φόρμας

Qr codes σε ψηφιακή μορφή

Αλλαγές στον κατάλογο

Δημιουργία εξολοκλήρου ψηφιακού καταλόγου

Εκτύπωση 1 QR-code

Βασική Τεχνική υποστήριξη

VIP πακέτο

400/ για 1 έτος

Φιλοξενία 1 τιμοκαταλόγου ή φόρμας

Qr codes σε ψηφιακή μορφή

Απεριόριστες αλλαγές στον κατάλογο

Δημιουργία εξολοκλήρου ψηφιακού καταλόγου

Εκτύπωση 50 QR-code

Πλήρης τεχνική υποστήριξη